ماشینکاری سی ان سی روی سنگ

مه - 27
2018

ماشینکاری سی ان سی روی سنگ

 

1-ماشینکاری طرح مینیاتوری ( استاد فرشچیان) روی سنگ هرسین به ارتفاع 120 سانت

مینیاتوری روی سنگ


2-فروهر هخامنشی

فروهر هخامنشی


3-شیر بالدار هخامنشی

شیر بالدار هخامنشی


4-کتیبه هخامنشی 02

کتیبه هخامنشی


5-کتیبه هخامنشی 03

 


6-


7- سرباز هخامنشی

تابلوی سنگی سرباز هخامنشی


8-داریوش هخامنشی

تابلوی داریوش هخامنشی


9-کتیبه دربار خشایارشاه

کتیبه دربار خشایارشاه


10-ماشینکاری آیات قرآنی با خط کوفی بنایی در ارتفاع 120 سانت

تابلوی سنگی قرآنیتابلوی سنگی قرآنی

 


11-ماشینکاری روی عقیق

سی ان سی عقیق

 


12-مجسمه (پیکره) مادر در ارتفاع 47 سانت

مجسمه سنگی مجسمه مریم مقدس مجسمه سنگی مادر مجسمه مادر

 


13-ماشینکاری گل روی سنگ تراورتن به قطر 12 سانت و ضخامت 7 سانت

 

 

 

 

 

 

 


14- فریم طرح فرشته به ابعاد 120 در 90 سانت

قاب آینه سنگی


15-روشویی از جنس سنگ شهیاد درابعاد کلی 215 در 100 در 50 سانت

روشویی سنگی


16-قاب آینه از جنس سنگ 110 سانت 90 سانت

فریم سنگی


17-قید سنگی به ابعاد 70 در 20 سانت به ضخامت 12 سانت

قید سنگی


18-ساعت طرح مادر ازجنس سنگ مرمر به ارتفاع 47 سانت

ساعت سنگی


19-دستگیره سنگی به طول 45 سانت

دستگیره سنگی


20-ماشینکاری پیکره به عنوان قید کناری شومینه،از جنس سنگ


21-ساخت کتیبه هخامنشی (طرح فروهر ) روی سنگ به ابعاد 115 در 55 سانت در ضخامت کلی پنج سانت


22-ماشینکاری قطعه پیشانی شومینه روی سنگ درابعاد 52 در 20سانت

 


23-نمونه کار ساخته شده ازجنس سنگ درابعاد  120 در 70 به ضخامت 3 سانت


24-ساخت قسمت جلوی شومینه روی سنگ درابعاد 140در40سانت

 

 


25-نمونه کارساخته شده روی سنگ درابعاد 35در20 سانت در ضخامت 2 سانت