ماه: می 2018

مه - 27
2018

ماشینکاری سی ان سی روی سنگ

  1-ماشینکاری طرح مینیاتوری ( استاد فرشچیان) روی سنگ هرسین به ارتفاع 120 سانت 2-فروهر هخامنشی 3-شیر بالدار هخامنشی 4-کتیبه هخامنشی 02 5-کتیبه هخامنشی 03   6- 7- سرباز هخامنشی 8-داریوش هخامنشی 9-کتیبه دربار خشایارشاه 10-ماشینکاری آیات قرآنی با خط…