فروش مدلهای سه بعدی گوناگون

آگوست - 05
2017

فروش مدلهای سه بعدی گوناگون

                                                         

1-مدل سه بعدی میز

مدل سه بعدی میز


2-مدل سه بعدی سر ستون

مدل سه بعدی سر ستون


3-مدل سه بعدی اژدها

مدل سه بعدی اژدها


4-مدل سه بعدی برج میلاد

برج میلاد


5-مدل سه بعدی ساعت ایستاده

مدل سه بعدی ساعت ایستاده


6-مدل سه بعدی چهره استاد شهریار

مدل سه بعدی چهره استاد شهریار


7-مدل سه بعدی ائل گلی تبریز(شاه گلی)

 ائل گلی تبریز(شاه گلی)


8-مدل سه بعدی تاج


9-مدل سه بعدی سرستون،طرح کله شیر


10-مدل سه بعدی ساعت طرح گوزن