فروش مدلهای سه بعدی گردنبند

آگوست - 05
2017

فروش مدلهای سه بعدی گردنبند

                                                                        

1-مدل سه بعدی گردنبند طرح فروهر

گردنبند فروهر چوبی
نمونه ماشینکاری شده روی چوب

مدل سه بعدی گردنبند طرح فروهر

 


2-مدل سه بعدی گردنبند طرح گرگ

گردنبند طرح گرگ

گردنبند طرح گرگ
نمونه ماشینکاری شده روی چوب بدون رنگ

 

 

 

 

 

 

 


3-مدل سه بعدی گردنبند طرح ماهی(نماد ماه اسفند)

نمونه ماشینکاری شده

گردنبند طرح ماهی

 

 

 

 

 

 

 

 


4-مدل سه بعدی گردنبند طرح شیر

نمونه ماشینکاری شده

گردنبند طرح شیر

 

 

 

 

 

 

 

 


5-مدل سه بعدی گردنبند طرح عقرب

نمونه ماشینکاری شده روی چوب

گردنبند طرح عقرب

 

 

 

 

 

 

 

 


6-مدل سه بعدی گرنبند طرح سنبل

نمونه ماشینکاری شده روی چوب

گرنبند طرح سنبل

 

 

 

 

 

 

 

 


7-مدل سه بعدی گردنبند طرح گل

مدل سه بعدی گردنبند طرح گل

نمونه ماشینکاری شده روی چوب