فروش مدلهای سه بعدی تابلو

آگوست - 05
2017

فروش مدلهای سه بعدی تابلو

.

                                                                         

1-مدل سه بعدی تابلوی چهار تکه کوبیسم

نمونه ماشینکاری شده روی ام دی اف با رنگ اکرلیک


تابلوی چهار تکه کوبیسم

 

 

 

 

 


2-مدل سه بعدی تابلوی Angel

نمونه ماشینکاری شده

تابلوی فرشته

 

 

 

 

 

 

 

 


3-مدل سه بعدی تابلوی وان یکاد

نمونه ماشینکاری شده روی ام دی اف با رنگ اکلریک
نمونه ماشینکاری شده روی ام دی اف با رنگ اکرولیک


تابلوی وان یکاد

 

 

 

 

 

 


4- مدل سه بعدی تابلوی کشتی

تابلوی کشتی


نمونه ماشینکاری شده روی چوب

5-

چهره

 

 

 

 

 


 


6- مدل سه بعدی سر شیر

کله شیر


گل
نمونه ماشینکاری شده روی ام دی اف خام

7-مدل سه بعدی تابلوی گل

گل

 


8- مدل سه بعدی تابلوی اسب

اسب