فروش مدلهای سه بعدی ایرانی

آگوست - 05
2017

فروش مدلهای سه بعدی ایرانی

                                                         

1-مدل سه بعدی آرش کمانگیر

آرش کمانگیر

نمونه ماشینکاری شده روی چوب به ارتفاع 70 سانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2-مدل سه بعدی مینیاتوری فرشته

مینیاتوری فرشته


3-مدل سه بعدی آهوی استاد فرشچیان

مدل سه بعدی آهوی استاد فرشچیان
مدل سه بعدی
مینیاتوری روی سنگ
نمونه ماشینکاری شده روی سنگ
مدل سه بعدی مینیاتوری
نمونه ماشینکاری شده روی چوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4-مدل سه بعدی رخ نگاره ایرانی

تابلوی منبت کاری
نمونه ماشینکاری شده روی چوب
رخ نگاره ایرانی
مدل سه بعدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5-مدل سه بعدی سردار سورنا (یکی از سرداران دوره اشکانیان)

سردار سورنا


مدل سه بعدی مینیاتوری
نمونه ماشینکاری شده روی چوب به صورت خام و بی رنگ

4-مدل سه بعدی مینیاتوری

مدل سه بعدی مینیاتوری
مدل سه بعدی