فروش مدلهای سه بعدی ایرانی

آگوست - 05
2017

فروش مدلهای سه بعدی ایرانی

.

                                                                         

1-مدل سه بعدی آرش کمانگیر

آرش کمانگیر

نمونه ماشینکاری شده روی چوب به ارتفاع 70 سانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2-مدل سه بعدی مینیاتوری فرشته

مینیاتوری فرشته


3-مدل سه بعدی آهوی استاد فرشچیان

آهوی استاد فرشچیان


4-مدل سه بعدی رخ نگاره ایرانی

رخ نگاره ایرانی


5-مدل سه بعدی سردار سورنا (یکی از سرداران دوره اشکانیان)

سردار سورنا