طراحی سه بعدی چهره

جولای - 30
2017

طراحی سه بعدی چهره

                                                                        

1-طراحی سه بعدی چهره استاد شهریار

 


2-طراحی سه بعدی چهره به سفارش مشتری


3-طراحی سه بعدی چهره سردار سورنا یکی از سرداران دوره اشکانیان


4-طراحی سه بعدی چهره علامه طباطبائی


5-طراحی سه بعدی چهره به سفارش مشتری


6-طراحی سه بعدی چهره به سفارش مشتری

 


7-